ขั้นตอนการให้บริการงานใน สพป.หนองคาย เขต 2

– ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-หนองคาย2

– มาตรการและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือรับรอง)
มาตรการและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือรับรอง)