การประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา

Read more

การประชุมสรุปข้อมูลการสำรวจและรายงานข้อมูลอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่มีความชำรุดทรุดโทรมขั้นวิกฤต

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 0

Read more

🎗การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00

Read more

การประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09

Read more