สพป.หนองคาย เขต 2 การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00

Read more

การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00

Read more

การประชุมสัมมนาเพื่อฟังการชี้แจงการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 0

Read more