สพป.หนองคาย เขต 2 การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ผ่านแอปพลิเคชั่น Z00M ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบแนวทางการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลที่ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน