การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกวดร้องเพลงและการร้องเพลงเพื่อการกุศล านฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวล 10.00

Read more

การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00

Read more