การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการประกวดผลงานภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 10

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.0

Read more

การประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม(จังหวัดหนองคาย)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.0

Read more