ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

#ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเมนู ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือคลิกที่รูปแบนเนอร์ด้านล่าง

***ข้อมูลการร้องเรียนและข้อมูลส่วนบุคคลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ***


#ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป

  1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (แผนที่ Googl Map)
  2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0 4247 1969, 0 4247 1934-5 ต่อ 10 หรือโทรสาร 0 4247 1310
  3. ร้องเรียนผ่านจดหมายไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 ม.2 บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
  4. ร้องเรียนผ่านอีเมล์  info@nongkhai2.go.th
  5. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
    4.1  เว็บไซต์หลัก https://www.nongkhai2.go.th เมนู ช่องทางร้องเรียน

***ข้อมูลการร้องเรียนและข้อมูลส่วนบุคคลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ***