คู่มือระบบลงเวลาปฏิบัติราชการออนไลน์ (Time)

  1. เข้าระบบลงเวลาออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://web.nongkhai2.go.th/amssplus/work_qrcode/
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าระบบลงเวลาออนไลน์ (ท่านต้องเปิดพิกัด (GPS) และอยู่ในบริเวณสำนักงานเขตในรัศมี 100 เมตร)
  3. เมื่อเข้าระบบได้แล้ว สามารถกดปุ่ม “ลงเวลาปฏิบัติงาน” ระบบจะบันทึกข้อมูลเวลาปัจจุขณะที่กดปุ่มลงเวลา จะต้องไม่เกินเวลา 08.30 น.
  4. การลงเวลาเลิกปฏิบัติงาน สามารถเข้าระบบตามข้อ 1-2 แล้วกดปุ่ม “เลิกปฏิบัติงาน”