สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567

📣📣สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567
🚩วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธฺ์ 2567 เวลา 08.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2567 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์