สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567

🚩วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์