สพป.หนองคาย เขต 2 เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนบ้านนิคมดงบังง ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ, นางสนธยา บุตรสาระ, นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และนางญานิชศา บางเมืองแสน เยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง ในการจัดนิทรรศการ เนื่องในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อภายใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2567