สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธฺ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่ผ่านมา