สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2567

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์ นักวิชาการศึกษา ร่วมการประชุมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ณ ห้องประชุมจอมมณี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานในการประชุมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ครั้งนี้