สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการงานอาชีพโรงเรียนบ้านโพนแพง และโรงเรียนบ้านผือ

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 18.00 น.นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และพิธีวางพวงมาลา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ในงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2567” ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ในการนี้นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการงานอาชีพโรงเรียนบ้านโพนแพง และโรงเรียนบ้านผือ พร้อมให้กำลังใจคณะผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางมาจัดนิทรรศกาลในครั้งนี้ด้วย