ข่าวสาร สพป.หนองคาย เขต 2 บน Social Network Facebook

สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 23 days ago
วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จ.หนองคาย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9 / 2562 โดยมีนายจรูญ มะลาดวง ผอ.สำนักงาน สกสค. จ.หนองคาย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 23 days ago
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร. ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
ประธานพิธีเปิด และได้บรรยายพิเศษเพิ่มเติม
ในการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.โรงเรียนบ้านแบง
เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ตามกฏกระทรวง
-แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ตามกฎกระทรวง
- แนวทางการชักซ้อมการประเมิณ บรรยายโดย (นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา)
-จุดเปลี่ยนและแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
-แนวทางการจัดทำARแนวใหม่และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา
-การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา
-การทำแผนขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษา บรรยายโดย
(ศน.เวชยันต์ ภูละคร)
ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 24 days ago
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการของ นายสมพงษ์ ปราบศัตรู ผอ.รร.บ้านผือ คุณครูบุญมี สีสุข และคุณครูวัลภา วงษ์สิม ครู รร.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2 อยู่กับ ครูกาย วิมลประภา4 days ago
เช้าวันนี้ (18 ก.ย.62) เวลา 11.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการของ คุณครูมนูญ โทสาลี ครูโรงเรียนสนธิราษฏร์บำรุง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 24 days ago
สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 37/2562 ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2562 ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่ สพฐ.ได้กำหนดไว้
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 25 days ago
วันนี้ (17 ก.ย.62) เวลา 11.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับร่วมต้อนรับนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เดินทางร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "เปิดโลกทัศน์" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อนำนักเรียน ในสังกัดเดินทางศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียน โดยองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดหนองคายสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน