ข่าวสาร สพป.หนองคาย เขต 2 บน Social Network Facebook

สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 22 years ago
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมการพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2​ โดยมีคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2 อยู่กับ ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง2 years ago
บ่ายวันนี้ (5 ก.พ. 63) เวลา 16.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับ ดร.วิศิษฏ์ มุ่งนากลาง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ พร้อมรับมอบของที่ระลึก จากคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 80 ภาพ2 years ago
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House 2019 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยวัตถุประสงค์ของงานจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 และ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ได้แสดงผลงานโครงการและนวัตกรรม ที่ได้จัดทำขึ้น มีนักเรียนในระดับชั้น ม. 3 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยมีนางรัตนากร นิติกรกิตติพงษ์ ประธานกรรมการวิทยาลัย นางสาวณิชนันทน์ นิติกรกิตติพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะครู ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 22 years ago
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 22 years ago
เช้าวันนี้ (4 ก.พ.2563) เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (ฌส.คบ. สพป.หนองคาย เขต 2) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ โดยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่ายเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 22 years ago
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมชมรมครูกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา สพป.หนองคาย เขต 2 นำโดยนายไพรบูลย์ บูชาทิพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านผือ และคณะเดินทางมอบไข่ไก่อารมณ์ดี พร้อมประชุม/ปรึกษาเรื่องการจัดกีฬานักเรียนและกีฬาเพื่อการกุศลของ สพป.หนองคาย เขต 2 ในระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย