ข่าวสารบน Facebook

สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 22 days ago
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เดินทางเป็นประธานในงานฉลองพิธีมงคลสมรสและแสดงความยิ่งดียิ่ง ระหว่าง น.ส.หงษ์ทัย ชูรัตน์ ครู รร.บ้านต้อน และ นายพรประสิทธิ์ บุญไทย ผอ.รร.บ้านโพนทอง ณ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 23 days ago
วันนี้ (17 พ.ค. 2562) เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 25 days ago
วันนี้ (15 พ.ค. 2562) เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ แนวทาง วิธีการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 25 days ago
สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2562 ประจำวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2562 เพื่อรับฟันนโยบายการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 27 days ago
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เดินทางร่วมงานฌาปนกิจศพและทอดผ้าบังสุกุลงานศพคุณพ่อลือศักดิ์ แก้วทา ครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ของดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัว แก้วทา ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพอย่างไม่มีวันหวนกลับ
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 21 week ago
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย น.ส.หนูดาว บุญจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป นายชัชวาล รูปขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และน.ส.มัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม โรงเรียนบ้านบัว โรงเรียนบ้านผือ และโรงเรรยนบ้านโนนสะอาด เพื่อสำรวจอาคารเรียน และบริเวณรอบโรงเรียนที่เกิดความเสียหายจะพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา