ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

🚩วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 🚩เวลา 14.00 น
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรฯ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์
[envira-gallery id="37758"]