สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 5/2563