สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์(ITA Online)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์(ITA Online) ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA และครู ICT เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ในครั้งนี้