ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องทำน้ำเย็น ,ตู้เย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20200810200933987