ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 36 โรงเรียน

ประกาศจัดซื้อ DLTV เอกสารประกวดราคา

Loading

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ

Loading

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ

Loading

Read more