สพป.นค.2 ร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.หนองคาย ออกตรวจพื้นที่ ภายในอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมร่วมกับ ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์เสมารักษ์ (ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์) อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และออกตรวจพื้นที่ตามแผนออกตรวจพื้นที่ เฝ้าระวัง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและการเฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามจุดเสี่ยงและขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบ กวดขัน แนะนำผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ในเรื่องการเข้าใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ภายในอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย