การประชุม Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนที่ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference)เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในตัวทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง นั้น ณ ห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1