สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 102 โรงเรียน ร่วมการประชุมเพื่อเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด ในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ความรู้ความเข้าในหลักสูตรสถานศึกษา
ในการนี้ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในสาขาต่างฯ พร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมในการสอบ RT ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้