สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

วันนี้ (1 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” (Anti-Corruption Education) ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 พร้อมด้วยนายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ทั้ง 102 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้