🚩การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (อกศจ.) ครั้งที่ 8/2564🚩

🚩 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 🚩 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฎิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 🚩
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายจักรพงษ์ มานะดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายสมใจ ชวนละคร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (อกศจ.) ครั้งที่ 8/2564