🚩โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดหนองคาย 🚩

🎗วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 🎗 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
🎀 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด ในโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดหนองคาย โดยได้กำหนดการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
🚩รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
🚩รุ่นที่ 2 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
🚩รุ่นที่ 3 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย