?การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (อกศจ.) ครั้งที่ 10/2564?

?วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ? เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระสุริยวงศ์
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (อกศจ.) ครั้งที่ 10/2564