?การประชุมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี.พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ?

?วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ?เวลา 09.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมประชุมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี.พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์