?BIG CLEANING DAY ?

?วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ? เวลา 14.30 น.
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกิจกรรม big cleaning day ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อความสะอาดและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ

Loading