ประชุมการติตตามการดำเนินงาน KRS และ PMQA 4.0

🎗วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น🎗
🎀นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการเปิดประชุมฯพร้อมด้วยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมการติตตามการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0( PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช

Loading