การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2565

🚩วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.🚩ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และตัวแทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2565