การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี พ.ศ. 2566

🚩วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย นางเสาวรี สามารถกุล นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้เด็กที่ไม่ได้เรียนต่อ มีโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
🎗โดย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย