การตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568

🚩วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.🚩
🎗 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568) งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในเชิงประจักษ์สามารถช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนที่มีความขาดแคลนวิกฤต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
🎗โดยนางพรพิมล ชินภักดี ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.20 ร่วมเป็นกรรมการลงพื้นที่ ที่โรงเรียนมนสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำเภอเฝ้าไร่

Loading