การประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการการดำเนินการการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ อำเภอเฝ้าไร่

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการการดำเนินการการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ อำเภอเฝ้าไร่ ที่จะดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

Loading