สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณยายบุญตา ภูสงัด มารดานางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

*วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.*
*นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรใน สังกัด สพป. หนองคาย เขต 2 เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณยายบุญตา ภูสงัด มารดานางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
**โดย นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุลปิด ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านห้วยไร่ ตำบลอูบมูง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
**สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความเสียใจแด่ ครอบครัว ภูสงัด อย่างสุดซึ้ง