การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

🚩วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและสร้างความเข้าใจการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำตรวจราชการที่ 10 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ฯ
🎗โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่