สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.และเข้า ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566

🚩วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.🚩 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2566 เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566
โดย ดร.อัมพร พินะสา ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ

Loading