ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ พบปะ และให้กำลังใจ ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2

🚩วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.🚩
🎗 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายโกศิลป ดวงใจ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ พบปะ ให้กำลังใจในการปฎิบัติงาน แก่บุคลากร ในสังกัด
🎗พร้อมนี้ นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ

Loading