กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงาน รงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
🎗โดย ดร.ชาติชาย ก่อคุณ ผอ.รร.มุกดาลัย คณะครู และนักเรียน รร.มุกดาลัย ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงานสถานศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทกับสถานศึกษา