สพป. หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งและบรรจุ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

🚩วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งและบรรจุตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และได้ให้แนวทางในการบริหารงานการศึกษา การบริหารงานทั้ง 4 ด้าน บริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป โดยการบรรจุตำแหน่งดังนี้
1️⃣.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 ตำแหน่ง
2️⃣.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 ตำแหน่ง