การประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เดือนพฤศจิกายน 2566

🚩วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.🚩 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
🎗 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
🎗พร้อมนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ และเข้าทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวนิภาพร น้อยปลา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
2.นายสุเมธ ฤทธิพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน
3.นายบุญโชค อ่อนสี ตำแหน่งนักการภารโรง
4.นายศักดิ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ ตำแหน่งนักการภารโรง