การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ระดับปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

🚩วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ นางภัทรวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ” ระดับปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ