การประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

🚩วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ 🚩
🎗นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานคณะ อ.ก.ค.ศ. สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เลขานุการฯ นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการฯ และคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 1/2567