ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 สนามสอบในอำเภอเฝ้าไร่

🚩วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและ คณะศึกษานิเทศก์ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 สนามสอบในอำเภอเฝ้าไร่ ณ หอประชุมโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา