การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Loading