การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) แบบออนไลน์ (RT e-Exam) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ นางอรอุมา บวรศักดิ์ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ นายอนุชิต บัวพุฒ นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ว่าที่ร้อยเอกรามภคิน โทรัตน์ นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำ นางสิรินาถ ทองคำ นางสนธยา บุตรสาระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 โดยการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านนาตาล ได้เป็นโรงเรียนนำร่องของ สพป.หนองคาย เขต 2 ใช้การประเมินแบบออนไลน์ (RT e-Exam) ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) ของนักเรียน ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2566