สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.45 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ และนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อการแก้ไขปัญหาการสอนเสริมภาษาไทยของสภากาชาดไทยที่ติดตามตรวจเยี่ยมและนิเทศโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง จังหวัดหนองคาย ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย ชั้น 4 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานการประชุมฯ ครั้งนี้
และบ่ายวันเดียวกันนี้ (เวลา 13.30 ) ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านคำบอนวัฒนา สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดและมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรี เพื่อร่วมกันสังเกตการจัดการเรียนการสอน และแก้ไขปัญหาการสอนเสริมภาษาไทย ร่วมกับคณะอีกด้วย