การประชุม สกสค. จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปรึกษากิจการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย