สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2