การให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

  วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวศรินยา สุขรมย์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ และ คณะกรรมการการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) ให้คำปรึกษาพี่เลี้ยง ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในการประเมินสัมฤทธิผลรอบ 6 เดือน ให้กับนางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ ผอ.ร.ร.บ้านสามัคคีชัย ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปีครั้งที่ 2